Diensten

Inkoopmanagement

Inkoopmanagement

Op een gemiddeld glastuinbouwbedrijf worden duizenden producten, installaties en systemen gebruikt. Het vraagt kennis van zaken die goed - op tijd en tegen aantrekkelijke condities - in te kopen. CombiCoop structureert het gehele inkoopproces, van de kleinste order tot de grootste investering. Door de verantwoordelijkheid voor het inkoopproces centraal neer te leggen, kan voor elke bestelling de beste leverancier worden gezocht. Besparing op inkoopkosten is belangrijk, maar ook tijdige levering, het waarborgen van de juiste kwaliteit en monitoren van de voorraden zijn essentiële criteria.

Bestekken en aanbestedingen

Binnen professionele glastuinbouwbedrijven is meestal veel technische expertise te vinden over hoe ene kas of een installatie moet functioneren. Die expertise vertalen naar een kant-en-klaar bestek waar een leverancier mee aan de slag kan, is complexer. Die taak neemt CombiCoop over: het produceren van technische tekeningen, het maken van graafplannen, het tekenen van flowschema's, het maken van CAD-tekeningen etc. CombiCoop beoordeelt en vergelijkt offertes en onderhandelt met leveranciers.

Bestekken en aanbestedingen
Project management

Project management

Bij het realiseren van projecten komt veel kijken. Zeker grotere projecten vragen veel tijd en flexibiliteit van investerende ondernemers. CombiCoop opereert als verlengstuk van glastuinbouwbedrijven. Gedurende het gehele project houden we de vinger aan de pols: niet alleen van de planning, maar ook budgettair en kwalitatief. Als ervaren projectmanagers zijn we thuis in uiteenlopende investeringstrajecten. Zo zijn we aanspreekpunt voor opdrachtgever én leverancier.

Onderhoudsmanagement

Goed onderhoud van kassen, machines en installatie is eerste vereiste voor continuïteit. Vaak ontbreekt het verantwoordelijke medewerkers aan de tijd of de kennis om tijdig onderhoud te laten uitvoeren. CombiCoop professionaliseert het onderhoudsmanagement. We brengen intervals voor onderhoud, renovatie of vervanging in kaart. Bij onderhoudscontracten met diverse leveranciers van dezelfde apparatuur bewaken we de uniformiteit. En we brengen medewerkers van de diverse glastuinbouwbedrijven met elkaar in contact om kennis en ervaringen te laten uitwisselen.

Onderhoudsmanagement

Belichtingsservices

Op veel van de bedrijven is groeilicht essentieel. Goed onderhoud van de installatie verhoogt het rendement van belichting. CombiCoop heeft het initiatief genomen om het onderhoud in eigen beheer te houden. Gespecialiseerde medewerkers wassen de armaturen, vervangen reflectoren indien nodig en monitoren gedurende het belichtingsseizoen het rendement van de groeiliampen. Door het onderhoud intern uit te voeren, kunnen kosten worden bespaard en is ook de continuïteit van de belichting verzekerd, doordat lampen niet onnodig lang uit roulatie zijn.

CombiCoop maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Meer hierover in ons Privacy statement